Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Kişi ve farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kapsayan hizmetimizde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi yöntemiyle kısa ve uzun süreli danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

İhtiyaçların belirlenmesi, mevcut sistem ve prosedürlerin incelenmesi, risk analiz ve tehdit değerlendirmelerinin çıkartılması danışmanlık sürecinin birkaç aşaması kapsamında olup projelerimiz yurt içi ve yurt dışından olmak suretiyle profesyonel uzmanlarca yürütülmektedir. Bu çalışmalar günlük faaliyetleri kesintiye uğratmadan gerçekleştirilerek güvenlik sisteminin projenin günlük rutini ile bütünleşmesini hazırlamaktadır.

Uniser Güvenlik Hizmetleri, bütün güvenlik önlemlerin incelenmesi fiziki veya elektronik güvenlik uygulamalarının tasarlanması ve öğrenilmesi, günlük aktivitelerin incelenmesi neticesinde mevcut güvenlik prosedürlerinin değerlendirilmesi, güncellenmesi, yeni çözüm önerileri sunarak ve güvenlik ile ilgili tüm prosedürleri oluşturarak etkin bir güvenlik sistemi oluşturmaktadır.

Güvenlik programını projenin özel yapısına uyarlama ve güvenlik sistemini onun bütünleşik bir parçası haline getirmek suretiyle bu entegrasyon sağlanmaktadır.

Bu faaliyet görev tanımında güvenlik konusu yer alan güvenlik çalışanları ile birlikte  diğer çalışanları da ilgilendirmektedir; motivasyon sağlama, eğitim, pratik ve denetim programı ile bütün sistem uygun bir şekilde kazandırılmaktadır.

Copyright © 2013 Uniser Grup