Haşere Kontrol Hizmetleri

Fiziksel olarak küçük, işletmenize verebilecekleri zararlar ise büyüktür.

  • Gıda Üretim Merkezleri
  • Oteller
  • Alışveriş ve İş Merkezleri
  • Restaurantlar ve Fast Food Zincirleri
  • Hastaneler – Sağlık Kurumları
  • Eğitim Kurumları
  • Diğer Endüstriyel İşletmeler

Hangi iş kolunda olursanız olun, şirket binanız veya üretim tesisleriniz; fiziksel plan, hijyen gerekleri, bakım ve depolama uygulamaları bazında birbirinden farklı gereksinimler gösterirler. Uniser'in Haşere Kontrol Servisi, işletmenize özgü geliştirilmiş programlar ile sizlere; uygulanabilir, kalıcı, ürün güvenilirliğine, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek; WHO, Gıda Kodeksi, HACCP, TSE ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun çözümler sunar

Haşere ve Kemirgenler

Önemli birer enfeksiyon kaynağı olmaları nedeni ile insan sağlığını tehdit eder, Gıda üretim alanlarında; gıda hijyenini tehdit eder, ürün güvenilirliğine zarar verir, Ekonomik kayıplara neden olur, Olumsuz müşteri deneyimlerine neden olur, çalışanların üretkenlik ve moral düzeyinin düşmesine neden olur.

Niser Haşere Kontrol Programı

Haşere Kontrol Programı profesyonel bir ekip ve bilimsel veriler ışığında gerçekleştirildiğinde ancak kalıcı çözümlere ulaşır; profesyonel olmayan, bilimsel verilerin kullanılmadığı bir program, maliyetlerinizi yükselterek, işletmenize avantajdan ziyade zarar getirir, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturur.

Site Survey (Ön Keşif): Uniser Servis Uzmanı işletmenizde uygulanacak Haşere Kontrol Programı ile ilgili olarak; işletme iç ve dış alanında, mevcut zararlı türleri, barınma noktaları ve oluşum nedenlerinin tespitine yönelik ücretsiz teknik keşif gerçekleştirir.

Sistem Kuruluşu: İşletme risklerinin ve hizmet sırasında kullanılacak kontrol yöntemlerinin belirlendiği keşif sonrası; işletme iç ve dış alanlarında kullanılacak kontrol ekipmanları (kemirgen gözlem noktaları, böcek gözlem noktaları, canlı yakalama tuzakları, elektrikli ya da yapışkanlı sinek öldürücüler, güve monitörleri ) tespiti yapılan riskli alanlara yerleştirilir. Kontrol ekipmanlarının yerlerini, numaralarını ve tiplerini gösteren, “Kontrol Ekipmanı Yerleşim Planı” hazırlanır.

Uniser'in Haşere Kontrol Servisi mücadele yöntemlerinde kimyasal kullanımını minimize ederek, kimyasal mücadele yönteminden önce kimyasal olmayan kontrol seçeneklerini kullanmayı tercih eder.

Rutin Ziyaretler: Uniser Servis Uzmanı tarafından, işletme iç ve dış alanlarına yerleştirilen tüm kontrol ekipmanları, işletme risk durumuna göre belirlenmiş olan aylık, 15 günlük ya da haftalık periyotlarla rutin olarak kontrol edilir.

Rutin ziyaretler dışında oluşabilecek problemlere ise Uniser Servis Uzmanları en kısa sürede ücretsiz olarak müdahelede bulunur.

Raporlama: Uniser Servis Uzmanı gerçekleştirdiği tüm uygulamaları, uygulamalarda kullandığı kimyasal ve ekipmanları, tespit ettiği aktiviteleri, hijyen, yalıtım ve depolama ile ilgili tüm sorunları rapor eder. Hizmet sırasında elde edilen tüm veriler ile müşteri ve düzenleyici makamlar için gerekli olan tüm belgeler “Özel Hizmet Rapor Dosyası” içinde yer alır.

Teknik Değerlendirme Ziyaretleri: Uniser Servis Uzmanı tarafından hazırlanan raporlarda belirtilmiş, iyileşme görülmeyen, kronik olarak devam eden haşere ve kemirgen aktivitesi varlığında ve işletme üretimini risk altına alan uygulama hatalarında; işletmeye gerçekleştirilen Teknik Değerlendirme ziyaretleri ile işletme yetkili ve sorumluların katılacağı toplantılar düzenlenir. Toplantılarda, birlikte tespitler yapılarak, kişi ve yönetimlere görevler dağıtılır, alınan kararların takibi müştereken yapılarak, kayıt altına alınır.

Uygulamalarımızda, yüzyılımızın en iyi ve en doğru teknolojilerini WHO, Gıda Kodeksi, HACCP, TSE ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak kullanmaktayız. Ayrıca firmamızca ISO belgesi sahiplerinin HACCP programı hazırlamakta ve AB mevzuatlarının gereklerine göre iş yerinizin uyumu sağlanmaktadır. Kullanmakta olduğumuz tüm pestistikler sağlık alanında ruhsatlı ve WHO tarafından kabul edilmiş son derece güvenli, çoğu ithal, leke ve koku riski taşımamaktadır. Ayrıca firmamız tarafından uygulama sonrası yapılan işin değerlendirilmesi yapılıp raporları hazırlanarak sunulur ve ek tedbirleri alınır. Böylece vereceğimiz hizmetin dünya kalitesinde kalıcı ve profesyonel çözümlü olmasına gayret edilir.

Copyright © 2013 Uniser Grup