Ücret Politikası

Enflasyon, kendi sektöründe firmalar ile ilgili piyasa araştırması ve kişisel performansa dayalı ücret yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Copyright © 2013 Uniser Grup