Uniser IK Yönetimi Genel Bakış

İnsan Kaynakları Yönetim Hizmeti

İnsan Kaynakları Yönetiminde şirketinizin maliyetlerini düşürmek, servis kalitesini ve verimliliğinizi arttırmak için deneyimli Uniser Grup profesyonelleri aşağıdaki konularda sizlere hizmet vermek için yanınızda...

İnsan Kaynakları Veri Yönetimi

İnsan Kaynakları ile ilgili veri altyapısı oluşturmak suretiyle müşterilerimize verilecek hizmetler:

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama süreç maliyetlerinden tasarruf ve sabit maliyetlerden değişken maliyete dönüşüm, zamanında ve doğru bordro yönetiminin getireceği çalışan memnuniyeti, değişen yasalara ve diğer İK uygulamalarına hızlı uyum.

Bilgi Yönetim Hizmeti

Kurulacak İK bilgi sistemleri ile,İK ve İK ile ilgili diğer fonksiyon ve departmanların yönetiminde etkinlik ve verimlilik.

İdari ve Yasal Danışmanlık Hizmeti

İK süreçlerinde, özellikle işten çıkış sürecinde idari danışmanlık ve resmi kurumlar ile ilgili ilişkilerde yasal danışmanlık hizmeti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Desteği

Yasalara uygun İSG sistemi için müşterilerimize verilecek hizmetler:

Denetim Hizmeti

İSG uzmanlarımızın periyodik olarak yapacağı işyeri risk analizleri, kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve İSG sistem performansının takip edilerek, yönetime raporlanması.

Eğitim Hizmeti

Çalışanların eğitilmesi ve eğitim kayıtlarının bordro sistemi ile entegre olarak tutulması.

Bilgi Yönetim Hizmeti

Yasal Raporlar

İşe giriş/çıkış bildirimi
İşe ilk/tekrar giriş bildirimi ve dizi pusulası
İşkur raporları ve eksik gün bildirimi
Aylık SSK bildirimi
E bildirge
İzin defterleri

Yasal Raporlar

Deneme ve İş Kanununun öngördüğü diğer yasal süreler
İzin hakediş listesi
İzin parası risk analizi
İzin kullanım bildirimi
Çalışılmayan(eksik) gün analizi(hastalık,iş kazası,izinler,vs)
Ek kazançlar analizi(fazla mesailer,primler,yemek paraları,vs)
Kesintiler analizi(avans,icra,bireysel emeklilik,sağlık sigortası,vs)
Ücret yapısı analizi
Ücret artış/değişim analizi
İşe giriş,çıkış ve çalışan listeleri
İşten çıkış nedenleri analizi
Masraf yeri bazında personel listesi
Personel görev/ücret raporu
Bordro zarfı listeleme
Bordro icmal
Banka ödeme raporu
Personel maliyet raporu
Personel brüt net kazançlar tablosu
Gelir vergisi raporu
Kıdem ve ihbar riskleri raporu
Eğitim kayıtları

Copyright © 2013 Uniser Grup